ACM HOLDINGS tặng quà AKIE cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị
22 Tháng Tám, 2018
Tài liệu bổ sung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
24 Tháng Tám, 2018

ACM HOLDINGS tặng quà AKIE cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018

 

Kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư HVA!
Nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên HVA, Ứng dụng mua buôn AKIE do ACM Holdings của Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Kiên triển khai kính tặng mỗi quý cổ đông tới tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018 một phần quà là bộ sản phẩm chất lượng quốc tế của AKIE để mỗi cổ đông hiểu rõ hơn về chất lượng của sản phẩm và mô hình kinh doanh AKIE đồng thời có thêm niềm tin phấn khởi vào nền tảng kinh doanh đa dạng chất lượng cao cấp của các Nhà Quản trị cao tiêu biểu của công ty.
Thông tin chi tiết tại: Akie.vn

HVA trân trọng thông báo!