Ban Lãnh Đạo

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Nguyễn Khánh Toàn:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Đại học Hà Nội và hiện đang là Tiến sĩ ngành Quản lý công với đề tài Luận án liên quan đến Ngân hàng đầu tư. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, Ông có nhiều năm kinh nghiệm quản lý các công ty chứng khoán ở Việt Nam. Ông cũng tham gia nhiều dự án tư vấn các công ty niêm yết và quản lý đầu tư. Ông Toàn cũng đã thành công với nhiều dự án khởi nghiệp và tập trung đầu tư cũng như hỗ trợ tư vấn quản trị cho các dự án khởi nghiệp về công nghệ thông tin.

 

Nguyễn Thị Thanh Vân:

Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân tốt nghiệp Đại học Adelaide Úc và được cấp Chứng chỉ phân tích tài chính CFA level 03 Charterholder – CFA Institute, Mỹ – Năm 2009. Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn Bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã thực hiện các  dự án  như Tư vấn thoái vốn của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX); Tư vấn niêm yết HABECO; Tư vấn thoái vốn của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Gemadept (GMD).

Ông Nguyễn Đình Thành:

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc khối IB. Ông tốt nghiệp Đại học Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải. Ông được cấp bằng Professional Certified Auditortại Academy of Finance and Management Australia – AFMA. Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm quản lý các khoản đầu tư. Trước khi là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc khối IB Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, Ông đã đảm nhiệm các vị trí như Trưởng phòng đầu tư Bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVI, Trưởng phòng Đầu tư Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Linh:

Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư HVA. Ông Linh tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh chuyên ngành tài chính và Tiến sỹ khoa học chuyên ngành Quản trị Chiến lược Đại học Tôn Trung Sơn, Đài loan (NSYSU). Ông Linh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Ông Linh cũng có nhiều kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm cấu trúc trên thị trường tài chính trong 10 năm làm việc tại Đài Loan. Bên cạnh đó, ông Linh có nhiều nghiên cứu khoa học về thị trường chứng khoán, quản trị doanh nghiệp, xếp hạng doanh nghiệp và kế toán kiểm toán quốc tế và Việt Nam.

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

  • Tổng Giám Đốc   :  Ông Nguyễn Khánh Toàn
  • Giám đốc Khối IB:  Ông Nguyễn Đình Thành
  • Giám đốc Khối tài chính       :  Ông  Lê Văn An
  • Giám đốc Khối Luật, kiểm soát nội bộ: Ông Phạm Minh Ngọc 
  • Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn             : Ông Phạm Khánh Duy
  • Giám đốc Khối Công nghệ                 : Ông Phan Đức Thiện 
  • Phó giám đốc Khối Công nghệ           : Ông Vũ Mạnh Cường
  • Phó giám đốc Khối Xếp hạng tín nhiệm    : Bà Dương Thùy Dương
  • Kế Toán Trưởng                                     : Bà Đỗ Thị Hà