Báo cáo quản trị năm 2017

Công bố thông tin về đề xuất thí điểm sàn giao dịch tài chính gắn với blockchain
22 Tháng Một, 2018
HVA họp triển khai dự án “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain”
23 Tháng Một, 2018

Báo cáo quản trị năm 2017

Kính gửi quý cổ đông, Công ty kính gửi báo cáo quản trị năm 2017 tới quý cổ đông. Trân trọng cám ơn !

File Báo cáo quản trị năm 2017: BCQT năm 2017…