Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017
22 Tháng Chín, 2017
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2017
22 Tháng Chín, 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

bctc_hop_nhat_30.06.2017_c