Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Liệu HVA có đột phá toàn cầu trong kỷ nguyên Blockchain?
18 Tháng Một, 2018
Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2017.
19 Tháng Một, 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2017. Trân trọng !

File đính kèm: BCTC quý 4.2017 HVA…