Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2017
22 Tháng Chín, 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017
22 Tháng Chín, 2017

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017

bctc_rieng_30.06.2017_c