Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 04/06/2018

HVA báo cáo Thủ tướng về khung pháp lý cho thị trường tài sản số
29 Tháng Năm, 2018
Thư mời tham dự hội nghị “Cơ hội vàng để đầu tư giá trị với dự án IZIchain” tại HN
7 Tháng Sáu, 2018

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 04/06/2018

Kính gửi các Quý cổ đông và nhà đầu tư,

Ngày 04/06/2018, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Vương Lê Vĩnh Nhân. HĐQT sẽ đề xuất bổ sung thành viên mới phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

File công bố thông tin: Công bố thông tin

Trân trọng!