Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị

Thư mời tham dự “Hội nghị giới thiệu dự án IZICHAIN”
18 Tháng Năm, 2018
Thư mời tham dự hội nghị “Đầu tư thời đại 4.0: Nơi chọn mặt gửi vàng” tại TP. HCM
23 Tháng Năm, 2018

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị

 Kính gửi quý cổ đông, nhà đầu tư. Ngày 18 tháng 05 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng quản trị. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung;

– Xây dựng nền tảng public blockchain chuyên sâu cho lĩnh vực tài chính, cho phép người dùng phát triển các hợp đồng thông minh và vận hành các ứng dụng tài chính chạy trên nền tảng blockchain bao gồm:

(1) Số hóa tài sản

(2) Giao dịch tài sản số

(3) Kết nối nguồn vốn toàn cầu

– Cung cấp nền tảng công nghệ blockchain cho dự án “Cho vay ngang hàng” và “Thị trường tài sản số” HVA đã trình Thủ tướng Chính phủ;

– Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xây dựng nội dung dự án chi tiết, tổ chức thực hiện huy động vốn theo đúng quy định của pháp luật.

File tài liệu: Công bố thông tin NQ HĐQT.