Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2018 – Information Disclosure of Board Resolution on 26th March 2018
26 Tháng Ba, 2018
Báo cáo thường niên năm 2017.
30 Tháng Ba, 2018

Công văn chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội

Ngày 28/03/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã nhận được công văn số 70/CV- ĐKKD của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty thông báo tới quý cổ đông được biết

File công văn: Công bố TT về việc gia hạn ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018