Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018.
18 Tháng Tư, 2018
HVA ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn TideiSun Đài Loan
23 Tháng Tư, 2018

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018 . Trân trọng !

File tài liệu : CV giải trình chênh lệch lợi nhuận.