Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018.
20 Tháng Bảy, 2018
Báo cáo quan trị 6 tháng đầu năm 2018.
27 Tháng Bảy, 2018

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018.

Trân trọng !

File tài liệu :Công văn giải trình…..