Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017.

Báo cáo tài chính quý III Năm 2017
16 Tháng Mười, 2017
Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính
16 Tháng Mười, 2017

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017.

File: CV giải trình chênh lệch LN quý 3.2017

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017. Trân trọng !