Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2017.

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
19 Tháng Một, 2018
Báo cáo kết quả giao dịch của bà Mai Lệ Huyền.
22 Tháng Một, 2018

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2017.

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2017. Trân trọng !

File công văn: CV 07.2018.HVA.CV…