Contact


Địa chỉ công ty

Tầng 12, 14 Tòa nhà Hàn Việt,
203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Công ty cổ phần đầu tư HVA

Email: info@hvaib.com

Điện thoại: 024.‎63 289 470

Company address

Floor 12, 14 Han Viet Building,
203 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi


Công ty cổ phần đầu tư HVA

Email: info@hvaib.com

Phone: 024.‎63 289 470