Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2017.
16 Tháng Mười, 2017
HVA đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát tại Ninh Thuận
17 Tháng Mười, 2017

Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

File: TB thay đổi mô hình công ty và BCTC

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính. Trân trọng !