Thông báo: V/v kết quả làm việc và những khó khăn gặp phải của Hội đồng quản trị mới trong thời gian qua

Cổ đông lớn Đỗ Thị Lệ Hằng đã bán 21.400 CP
4 Tháng Mười, 2018
HVA_Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 31/10/2018
3 Tháng Mười Một, 2018

Thông báo: V/v kết quả làm việc và những khó khăn gặp phải của Hội đồng quản trị mới trong thời gian qua

THÔNG BÁO

(V/v kết quả làm việc và những khó khăn gặp phải của Hội đồng quản trị mới trong thời gian qua)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Sau thời gian 01 (một) tháng nhận công tác mới tại Công ty CP Đầu tư HVA, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ mới đã vô cùng nỗ lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty, điều chỉnh và tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống nhân sự, quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty. Bằng sự cố gắng bền bỉ và nhiệt huyết mong muốn đưa Công ty HVA phát triển bền vững, HĐQT nhiệm kỳ mới đã đạt được một số thành công nhất định:

  • HĐQT mới đã cử những nhân sự chuyên trách có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để tiếp nhận các công việc dở dang tại Công ty CP Đầu tư HVA.
  • Đồng thời, HĐTQ mới đã bổ sung nguồn lực tài chính dưới hình thức hợp đồng tín dụng để bổ sung vốn lưu động, duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.
  • Lập kế hoạch đưa các dự án lớn có tiềm năng và giới thiệu các đối tác lớn để hợp tác phát triển kinh doanh với Công ty HVA, thúc đẩy đầu tư để HVA đạt được các thành tựu to lớn.
  • Triển khai nền tảng công nghệ hiện đại trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty HVA, nhằm tăng tính hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững của Công ty.

Tuy nhiên trong quá trình chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm, HĐQT mới cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:

  • HĐQT nhiệm kỳ mới đã không nhận được sự hỗ trợ toàn vẹn của cá nhân ông Nguyễn Khánh Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc HVA, đại diện pháp luật của HVA trong việc bàn giao quyền điều hành cũng như hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của công ty.
  • Bộ phận được ủy quyền công bố thông tin không hoàn thành trách nhiệm được giao, cụ thể đã không cung cấp kịp thời và chính xác các tài liệu, văn kiện nội dung của Đại hội cổ đông (“ĐHCĐ”) thường niên ngày 28/08/2018 cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) gây ảnh hưởng đến việc quản trị và định hướng kinh doanh của HĐQT nhiệm kỳ mới.
  • Bộ phận Tài chính – Kế toán đã không hoàn thành trách nhiệm được giao, chậm trễ trong việc lập Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán bán niên 2018. Việc chậm trễ này đã bị Sở giao dịch chứng hoán Hà Nội (HNX) cảnh cáo bằng văn bản, làm hoang mang nhà  đầu tư và giảm uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.
  • Một số vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý của HĐQT cũ như công tác nhân sự chưa được triệt để, nhân viên công ty tự ý nghỉ việc mà không bàn giao; nợ lương cán bộ công nhân viên nhiều kỳ chưa thanh toán; cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn tự điều hành các dự án đầu tư không hiệu quả như dự án IZIChain, gây thâm hụt ngân sách và giảm hiệu quả đầu tư của Công ty; hoạch toán khoản đầu tư thành khoản cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn cho Công ty HVA vay; tồn tại nhiều chứng từ chuyển tiền không rõ ràng, ký nhiều hợp đồng tín dụng với các công ty, tổ chức, cho vay cá nhân không còn khả năng trả nợ, ủy tác đầu tư không đúng quy định gây thiệt hại cho Công ty.

Trên đây là những thông tin gửi đến Quý Cổ đông về những thành tựu đạt được và những khó khăn còn tồn đọng trong quá trình tiếp quản mà HĐQT nhiệm kỳ mới đang gặp phải.

Vì vậy, HĐQT nhiệm kỳ mới thông báo đến Quý cổ đông để kịp thời nắm bắt thông tin và mong muốn Quý cổ đông cùng đồng lòng và đưa ra hướng giải quyết, giúp đỡ và hỗ trợ HĐQT nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đầy cho Công ty HVA ngày một phát triển.

Mọi phản hồi từ Quý cổ đông, xin vui lòng gửi email về địa chỉ: info@hvaib.vn hoặc gọi điện thoại về số 0945 463 380 (Ms.Thảo).

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Đính kèm