Thông báo về IZIchain

Thông báo về việc bổ sung, thay đổi nhân sự
27 Tháng Sáu, 2018
CBTT về hình thức huy động vốn IBO
5 Tháng Bảy, 2018

Thông báo về IZIchain

Kính gửi quý cổ đông, các nhà đầu tư.

Dự án IZIchain là một dự án vô cùng tiềm năng về công nghệ blockchain cho thị trường tài sản số mà HVA đang triển khai.

HVA đã có bổ sung nhiều nhân sự phù hợp cũng như chuẩn bị hợp tác cùng Tập đoàn FPT để triển khai dự án. Trước đó, HVA đã ký kết với Philrating và Tập đoàn Tidex cho những cấu phần của dự án.

Thời gian vừa qua, HVA giao cho ông Mai Quang Thịnh điều hành dự án. Trong quá trình thực hiện, Ban lãnh đạo nhận được nhiều phản hồi không tích cực với vai trò điều hành của ông Thịnh. Bên cạnh đó, các yêu cầu Ban lãnh đạo đề ra cho ông Thịnh đều không hoàn thành nhiệm vụ.

Do đó, Ban lãnh đạo công ty đã chuyển ông Thịnh sang phụ trách marketing dự án kể từ ngày 01/07/2018.

Tuy nhiên, ngày 01/07/2018, ông Thịnh có những phát ngôn làm tổn hại uy tín của HVA. Do đó, Ban lãnh đạo công ty quyết định tạm đình chỉ ngay lập tức mọi chức vụ, quyền hạn ông Thịnh được giao để làm rõ.

Yêu cầu ông Thịnh bàn giao lại công việc và các tài sản do HVA giao cho công ty kể từ ngày 02/07/2018. Bên cạnh đó, giao lãnh đạo Khối Luật và KSNB, Kế toán trưởng làm việc với ông Thịnh nhằm minh bạch các thông tin để thông báo đến các nhà đầu tư của dự án.

Trân trọng !